europanaevnet_white.png
Hungary after Covid19

UNGARN

ØKONOMI

Ungarn står i øjeblikket over for sin alvorligste økonomiske krise siden den globale finansielle nedsmeltning i 2008-09. Landets valuta, forinten, er faldet betydeligt i værdi, og inflationen er steget til over 20 %. Denne situation har resulteret i vanskeligheder for mange mennesker, og prislofter mad og benzin har ført til mangel. 

Play Video

Ungarns økonomi oplevede en recession i anden halvdel af 2022, primært på grund af højere energipriser og pengepolitiske stramninger. I 4. kvartal 2022 faldt landets reale BNP med 0,4 % i forhold til det foregående kvartal, og indikatorerne tyder på et yderligere fald i 1. kvartal 2023. Den årlige BNP-vækst forventes at falde fra 4,6 % i 2022 til 0,5 % i 2023, med en forventet stigning til 2,8 % i 2024. Lavere priser på energiråvarer og en forventet disinflation forventes at understøtte opsvinget i 2024. 


Forbruget forventes at falde i 2023, men vende tilbage til vækst i 2024, drevet af udviklingen i realindkomsten. Investeringerne forventes at forblive afdæmpede i hele prognoseperioden på grund af lav efterspørgsel, stramme finansieringsforhold og finanspolitiske konsolideringsbestræbelser. Eksporten forventes at aftage i 2023, men stige i 2024, i tråd med den eksterne efterspørgsel og understøttet af igangværende udenlandske direkte investeringsprojekter (FDI). På den anden side forventes en svagere indenlandsk efterspørgsel at holde importen tilbage, hvilket resulterer i et positivt bidrag fra nettoeksporten til BNP-væksten. 


Landbrugssektoren havde et negativt bidrag til væksten i 2022 på grund af alvorlig tørke, men genopretningen af høstudbyttet forventes at øge BNP i 2023, hovedsageligt gennem lageropbygning. 

  

  

På arbejdsmarkedet forblev efterspørgslen efter arbejdskraft robust på trods af den økonomiske afmatning, og arbejdsløsheden steg kun beskedent til 4,1% i 2023. Den forventes at stige til 4,2 % i gennemsnit i 2023, før den falder tilbage til 4,0 % i 2024. Manglen på kvalificeret arbejdskraft forventes at fortsætte, og den nominelle lønvækst forventes at forblive robust, i tråd med begrænset ledig kapacitet på arbejdsmarkedet og høj inflation. Reallønnen, som har været faldende på grund af høj inflation, forventes at stige igen fra efteråret 2023. 


Inflationen nåede et højdepunkt på 25,9% i 1. kvartal 2023, påvirket af udfasningen af prisloftet på motorbrændstof i december 2022. Inflationen forventes dog at aftage i de efterfølgende kvartaler på grund af basiseffekter, lavere råvarepriser, valutastigning og svag forbrugerefterspørgsel. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.