europanaevnet_white.png
Hungary after Covid19

UNGARN

ENERGI

Energisituationen i Ungarn efter COVID 19 har været påvirket af forskellige faktorer, herunder forsyningsafbrydelser, stigende energipriser og bestræbelser på at sikre tilstrækkelig energiforsyning. Landets regering har truffet foranstaltninger for at imødegå de energiudfordringer, landet står over for. 

 

Forsyningsafbrydelser og energikrise: Ungarn har ligesom andre europæiske lande oplevet forsyningsafbrydelser og en “energikrise” på grund af Ruslands krig i Ukraine og efterfølgende sanktioner indført af EU. Disse afbrydelser har påvirket tilgængeligheden af og prisen på energiressourcer på hele kontinentet. 

Play Video

Erklæring om energikrise: Som reaktion på energiudfordringerne erklærede Ungarns regering en “energinødsituation”. Erklæringen har til formål at håndtere forsyningsafbrydelser og sikre landets energisikkerhed. Ungarn planlægger at øge sin indenlandske energiproduktionskapacitet for at afbøde potentielle mangler. 

For at forbedre energiproduktionen har Ungarn implementeret flere tiltag: 

Øget produktion af naturgas: Ungarn planlægger at øge sin årlige produktion af naturgas fra 1,5 milliarder kubikmeter til to milliarder kubikmeter. Denne stigning vil bidrage til den indenlandske energiforsyning og reducere afhængigheden af import. 

 

Udvidelse af brunkulsudvinding: Ungarn har som mål at øge udvindingen af brunkul, der kan bruges som energikilde. Dette skridt vil yderligere støtte den indenlandske energiproduktion og reducere afhængigheden af eksterne leverandører. 

 

Reaktivering af brunkulsfyrede kraftværker: Ungarn planlægger at sætte et brunkulsfyret kraftværk, der ikke fungerer i øjeblikket, i drift igen. Ved at genoptage driften kan landet øge sin elproduktionskapacitet og sikre en stabil energiforsyning. 

 

Forbud mod eksport af energi: Ungarn har indført et forbud mod eksport af energi for at prioritere det indenlandske energiforbrug og forhindre yderligere pres på landets energiressourcer. 

 

Øget produktion af kernekraft: Ungarns eneste atomkraftværk vil forlænge sin driftstid for at øge elproduktionen. Denne foranstaltning har til formål at imødekomme landets energiefterspørgsel og reducere afhængigheden af andre kilder. 

 

Fokus på energieffektivitet: Som svar på energikrisen understreger Ungarn vigtigheden af energieffektivitet og opfordrer til den mest sparsomme brug af energi i økonomien. Der gøres en indsats for at fremme bæredygtig energipraksis og reducere spild. 

 

Mens den specifikke effekt af disse foranstaltninger på Ungarns energisituation kan variere, sigter landet mod at øge sin energisikkerhed, reducere afhængigheden af eksterne kilder og sikre en stabil energiforsyning til sin befolkning og økonomi. 

 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.