europanaevnet_white.png
Czeck Republic after Covid19

Tjekkiet

VELFÆRD

I Den Tjekkiske Republik yder velfærdssystemet social bistand til dem, der har behov for det, f.eks. ældre, handicappede, børnefamilier og arbejdsløse. Systemet er baseret på en social forsikringsordning og et socialt sikkerhedsnet, der er behovsafhængigt.

 

COVID 19 pandemien havde en betydelig indvirkning på velfærdssituationen i Tjekkiet og havde også sat fokus på allerede eksisterende udfordringer i det tjekkiske velfærdssystem, såsom utilstrækkelig støtte til langtidspleje og psykisk sundhedspleje. Pandemien har lagt yderligere pres på disse tjenester, og regeringen har bebudet planer om at investere i en forbedring af dem.

Play Video

Socialsikringsordningen finansieres af bidrag fra arbejdstagere, arbejdsgivere og staten.

 

I de seneste år har der været drøftelser om at reformere velfærdssystemet i Tjekkiet for at gøre det mere effektivt og virkningsfuldt. Det er dog uklart, hvilke ændringer der eventuelt vil blive gennemført i 2023.

 

Ifølge UNHCR’s Refugee Response Plan Overview for the Czech Republic in 2023 er der i øjeblikket mere end 325000 krigsflygtninge fra Ukraine med beskyttelsesstatus i landet . Pr. marts 2023 er mere end 8 millioner mennesker, ca. hver femte ukrainer, flygtet fra landet. De fleste af disse flygtninge har fundet ly i Polen, Tyskland og Tjekkiet samt i Ukraines andre nabolande som Ungarn, Moldova, Rumænien og Slovakiet.

 

Den 1. april 2023 trådte en ny lov i kraft i Tjekkiet, som begrænser ukrainske flygtninge til højst 150 dage i statsfinansieret indkvartering. Den tjekkiske regering har imidlertid udstedt over en halv million midlertidige beskyttelsesvisa til flygtninge, der flygter fra krigen i Ukraine.

 

I begyndelsen af april 2023 overtog det tjekkiske indenrigsministerium ansvaret for driften og koordineringen af hjælpecentre for ukrainske flygtninge fra de regionale myndigheder. Tjekkiet er blevet rost for at tage imod ukrainske flygtninge og vise den europæiske solidaritets sande ansigt. Landet har dog også været udsat for kritik for at have underskrevet en lov, der i væsentlig grad ændrer de kriterier, hvorefter ukrainske flygtninge kan komme i betragtning til sociale ydelser og kompensation for bolig.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.