europanaevnet_white.png
Czeck Republic after Covid19

TJEKKIET

SIKKERHED

Pandemien har forårsaget betydelige sociale omvæltninger, herunder tab af arbejdspladser, skolelukninger og begrænsninger i det sociale samvær. Dette kan føre til øgede sociale spændinger, herunder protester og borgerlige uroligheder.

 

Sikkerhedssituationen i Tjekkiet i 2023 ser ud til at være et komplekst og udviklende spørgsmål med mange forskellige faktorer i spil.

Play Video

Der er tegn på, at krigen i Ukraine har haft en negativ indvirkning på sikkerhedssituationen i Tjekkiet i 2023. I en nyhedsartikel beskriver politichefen 2022 som et “ekstremt vanskeligt” år for den tjekkiske sikkerhedssituation. Endvidere nævner artiklen, at der ikke er tegn på, at Tjekkiet vil stå over for færre udenlandske eller indenlandske trusler i 2023. Dette tyder på, at sikkerhedssituationen i Tjekkiet stadig er udfordrende og måske endda bliver værre.

 

Desuden har Tjekkiet erklæret Rusland og Kina som påståede trusler mod landets sikkerhed.

 

 Positivt er det, at der blev underskrevet en generel sikkerhedsaftale mellem Den Tjekkiske Republik og Organisationen for Fælles Våbensamarbejde (OCCAR), som har til formål at styrke landets sikkerhed. Desuden er sikkerhedskontrollen ved indgangen til Prags borg, hvor de tjekkiske statsoverhoveder har sæde, blevet ophævet.

 

OECD’s Economic Outlook Note for the Czech Republic forudser en opbremsning i BNP-væksten og en risiko for energimangel som følge af afbrydelser i gas- og olieimporten fra Rusland. Det betyder, at krigen i Ukraine har haft en økonomisk indvirkning på Tjekkiet, hvilket indirekte kan påvirke dets sikkerhedssituation.

 

Samlet set er det vanskeligt at fastslå den nøjagtige indvirkning af krigen i Ukraine på sikkerhedssituationen i Tjekkiet, men de foreliggende oplysninger tyder på, at den har bidraget til et udfordrende og usikkert sikkerhedsmiljø i 2023.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.