europanaevnet_white.png
Czeck Republic after Covid19

Tjekkiet

ENERGI

Energisituationen i Tjekkiet i 2023 forventes at blive udfordrende. Landet står over for rekordhøje energipriser og forsyningsafbrydelser i gas- og olieimporten fra Rusland, hvilket har ført til kraftige stigninger i leveomkostningerne og en risiko for energimangel.

 

Landets fremstillingsorienterede økonomi står også over for en svækket konkurrenceevne på grund af de høje energipriser og landets tidligere afhængighed af russisk energiimport. Som følge heraf kan økonomien opleve en periode med stagnation i 2023, efterhånden som den eksterne efterspørgsel falder, og udestående ordrer fra fremstillingsindustrien opfyldes.

Play Video

Inflationen i landet forventes gradvist at aftage i 2023, men den vil sandsynligvis forblive høj som følge af en robust nominel lønstigning og langvarige høje energipriser.

Den tjekkiske regering har taget skridt til at afbøde virkningen af de høje energipriser på økonomien, f.eks. ved at yde tilskud til husholdninger med lav indkomst og gennemføre foranstaltninger til at reducere energiforbruget.

 

Ifølge “Economic Survey for the Czech Republic 2023” fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) tager Tjekkiet skridt i retning af en kulstoffri økonomi og sigter mod at opnå netto-nul-emissioner i 2050. Rapporten bemærker, at andelen af vedvarende energi i Tjekkiets energimix er steget og vil nå op på 22,6 % i 2021. Desuden har den tjekkiske regering fastsat et mål om 22 % vedvarende energikilder i det endelige bruttoenergiforbrug i 2030 som en del af EU’s 2030-klima- og energiramme.

 

Rapporten fremhæver dog også, at Tjekkiet står over for betydelige udfordringer i sin overgang til en kulstoffri økonomi. En af de største udfordringer er landets store afhængighed af kul, som stadig tegner sig for en betydelig del af landets energimix. Desuden er landets energisektor stærkt centraliseret, hvilket begrænser udviklingen af vedvarende energi på lokalt plan.

 

Samlet set vil energisituationen i Tjekkiet i 2023 sandsynligvis blive påvirket af en kombination af faktorer, herunder høje energipriser, forsyningsafbrydelser, bestræbelser på at omstille sig til et mere bæredygtigt energisystem og regeringspolitikker, der har til formål at afbøde virkningerne af disse udfordringer på økonomien og samfundet.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.