europanaevnet_white.png
Sweden after Covid19

Sverige

VELFÆRD

Sverige har et omfattende velfærdssystem, som udgør et sikkerhedsnet for borgerne. Systemet er finansieret af en kombination af offentlige indtægter og bidrag fra arbejdsgivere og arbejdstagere.

Play Video

De vigtigste komponenter i det svenske velfærdssystem er:

 

  •  Arbejdsløshedsunderstøttelse udbetales til personer, der er arbejdsløse, og som aktivt søger arbejde. Størrelsen af ydelsen afhænger af personens tidligere indtægt og den tid, vedkommende har været arbejdsløs.
  •  Sygedagpenge udbetales til personer, der er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade. Ydelsens størrelse afhænger af personens tidligere indtjening og den tid, vedkommende har været syg.
  •  Familieydelser udbetales til familier med børn. Ydelsens størrelse afhænger af antallet af børn og familiens indkomst.
  •  Alderspension udbetales til personer, der har nået den lovbestemte pensionsalder. Størrelsen af pensionen afhænger af personens tidligere indtjening og længden af deres ansættelse.
  •  Invaliditetsydelser udbetales til personer, der ikke kan arbejde på grund af et handicap. Ydelsens størrelse afhænger af personens handicap og tidligere indtjening.
  •  Socialhjælp er en indtægtsbestemt ydelse, som udbetales til folk, der er i nød. Ydelsens størrelse afhænger af personens indkomst og formue.

 

Det svenske velfærdssystem er et af de mest omfattende i verden. Det er designet til at sikre, at alle har et grundlæggende niveau af indkomst og sikkerhed, uanset deres omstændigheder.

 

 

Velfærdssystemet er også designet til at fremme social inklusion og lighed. Det giver støtte til folk, der er arbejdsløse, syge eller handicappede, og det er med til at sikre, at alle har adgang til uddannelse og sundhedspleje.

 

 

Velfærdssystemet er en stor udgift for den svenske regering. I 2023 forventes det at udgøre omkring 25% af de offentlige udgifter.

 

 

Velfærdssystemet er en populær og bredt støttet politik i Sverige. Det ses som en måde at sikre, at alle har en fair chance i livet, og at ingen lades i stikken.

 

 

Men velfærdssystemet står også over for nogle udfordringer. Den aldrende befolkning lægger pres på systemet, da der er færre mennesker, der arbejder og betaler skat for at støtte de ydelser, der bliver udbetalt.

 

 

De stigende udgifter til sundhedspleje belaster også systemet. Regeringen undersøger, hvordan man kan reformere velfærdssystemet for at gøre det mere bæredygtigt på lang sigt.

 

 

På trods af udfordringerne er det svenske velfærdssystem en vigtig del af landets sociale struktur. Det udgør et sikkerhedsnet for borgerne og er med til at fremme social inklusion og lighed.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.