europanaevnet_white.png
Sweden after Covid19

Sverige

SIKKERHED

I 2023 har sikkerhedsproblemerne påvirket Sverige betydeligt, hvilket har ført til en række tiltag for at forbedre landets sikkerhedslandskab.

Play Video

Udvidelse af den interne grænsekontrol: For at imødegå de voksende sikkerhedstrusler har den svenske regering givet politiet udvidede beføjelser til at kontrollere de indre grænser. Denne foranstaltning har til formål at identificere potentielle sikkerhedsrisici og opretholde den offentlige orden. Myndighederne understreger, at personer med begrænset tilknytning til Sverige vil blive forhindret i at rejse ind i landet med henblik på ulovlige aktiviteter.

 

 

Forhøjet terrortrusselsniveau: Det nationale terrortrusselsniveau i Sverige blev hævet fra tre (forhøjet) til fire (højt) på grund af en stigende trussel om angreb. Dette forhøjede niveau førte til øgede sikkerhedsforanstaltninger omkring følsomme steder, regeringskontorer og politihovedkvarterer. Sikkerhedspersonalet er i højt beredskab, hvilket potentielt kan forårsage forstyrrelser i de berørte områder.

 

 

Sikkerhedsforanstaltninger og protester: Det forhøjede trusselsniveau er blevet tilskrevet protester mod koranafbrændinger, der fandt sted i Sverige. Selvom sådanne protester er lovligt tilladt, har de givet anledning til bekymring for mulige gengældelsesangreb. Rejsevejledningerne er blevet opdateret for at afspejle den øgede risiko.

 

 

U.S. Embassy Alert: Den amerikanske ambassade i Stockholm har udsendt en sikkerhedsadvarsel, der råder amerikanske statsborgere til at udvise forsigtighed, undgå menneskemængder og være opmærksomme på deres omgivelser. Advarslen opfordrede også borgerne til at tilmelde sig Smart Traveler Enrollment Program for at få hjælp.

 

 

Som svar på disse udfordringer har Sveriges regering truffet hurtige og omfattende foranstaltninger for at styrke landets sikkerhed. Fokus er fortsat på at opretholde den offentlige sikkerhed og samtidig finde en balance mellem sikkerhedshensyn og ytringsfrihed.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.