europanaevnet_white.png
Sweden after Covid19

Sverige

ØKONOMI

Den svenske økonomi er en blandingsøkonomi med et stærkt socialt sikkerhedsnet. Økonomien er kendetegnet ved et højt innovationsniveau og en veluddannet arbejdsstyrke.

Play Video

De vigtigste sektorer i den svenske økonomi er produktion, service og handel. Fremstillingsindustrien er den største sektor og tegner sig for omkring 20 % af BNP. Service er den næststørste sektor og står for omkring 70 % af BNP. Handel er den tredjestørste sektor og tegner sig for omkring 10 % af BNP.

 

 

Det går godt for den svenske økonomi i 2023. BNP-væksten forventes at ligge på omkring 3 %, og arbejdsløsheden forventes at forblive lav. De største udfordringer for den svenske økonomi er stigende inflation og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

De største udfordringer for den svenske økonomi i 2023 er stigende inflation og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Inflationen forventes at forblive høj på grund af stigende energipriser og forstyrrelser i forsyningskæden. Manglen på kvalificeret arbejdskraft skyldes en række faktorer, herunder en aldrende befolkning og mangel på indvandring.

 

 

Den svenske regering tager skridt til at løse disse udfordringer. Regeringen har hævet renten for at bekæmpe inflationen, og den investerer også i uddannelse for at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft.

 

Her er nogle af de nøglefaktorer, der sandsynligvis vil forme den svenske økonomi i 2023:

 

  •  Krigen i Ukraine har en negativ indvirkning på den svenske økonomi, da den får energipriserne til at stige og forstyrrer forsyningskæderne.
  •  COVID-19-pandemien er stadig i gang, og den har stadig en negativ indvirkning på den svenske økonomi, men i mindre grad end i de foregående år.
  • Den globale økonomiske afmatning har også en negativ indvirkning på den svenske økonomi.
  • Fremkomsten af automatisering og kunstig intelligens vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning på den svenske økonomi i de kommende år, da det kan føre til tab af arbejdspladser i nogle sektorer.
  •  Den aldrende befolkning er også en udfordring for den svenske økonomi, da den vil lægge pres på velfærdssystemet.

 

På trods af disse udfordringer forventes den svenske økonomi stadig at vokse i 2023. Den svenske regering har forpligtet sig til at tage skridt til at tackle de udfordringer, økonomien står over for, og den er overbevist om, at den svenske økonomi vil forblive stærk i de kommende år.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.