europanaevnet_white.png

Spanien

ØKONOMI

Eftervirkningerne af COVID-19 har påvirket Spaniens økonomi betydeligt og giver både udfordringer og muligheder for genopretning.

Play Video

Påvirkning på kort sigt:

Spanien oplevede alvorlige økonomiske konsekvenser på grund af pandemien. Landet oplevede en stor recession, der førte til et fald i BNP på 25 % og et fald i beskæftigelsen på 30 %. Sektorer som detailhandel, restauranter og turisme blev særligt påvirket på grund af reduceret efterspørgsel og kapacitetsbegrænsninger som følge af lockdown. Spaniens store afhængighed af turisme og forekomsten af små virksomheder forstærkede det økonomiske slag. Denne økonomiske krise, kombineret med Spaniens eksisterende finanspolitiske begrænsninger, skabte komplekse udfordringer.

 

 

Strategier for genopretning:

Spaniens svar på krisen involverede en blanding af kort- og langsigtede strategier. Umiddelbare foranstaltninger omfattede fleksible arbejdsmarkedspolitikker, støtte til sårbare grupper og hjælp til virksomheder gennem initiativer som orlovsordninger. Tilbagetrækningen af sådanne ordninger havde til formål at finde en balance mellem arbejdsmarkedsforanstaltninger, ressourceallokering og virksomhedens overlevelse. Spanien erkendte vigtigheden af at sikre borgernes velfærd og samtidig planlægge en bæredygtig vækst. Europæisk støtte, især fra Next Generation EU-fondene, spillede en afgørende rolle i landets genopretningsstrategi. Spaniens genopretningsplan omfattede skattereform, fleksibilitet på arbejdsmarkedet, pensionsreform, digitalisering og meget mere.

 

 

Langsigtede mål:

Spanien erkendte behovet for langsigtede strukturreformer for at sikre en robust og inkluderende vækst. Reformer på områder som pensioner, arbejdsmarkeder, uddannelse og offentlig administration blev identificeret som kritiske for en bæredygtig genopretning. Landet ønskede at udnytte de muligheder, som Next Generation EU-fondene giver for at implementere disse reformer. Udfordringen med at forvalte disse midler midt i den politiske polarisering, især i Catalonien, blev anerkendt. Spaniens vej til genopretning involverede ikke kun håndtering af umiddelbare økonomiske konsekvenser, men også grundlæggende ændringer for en mere modstandsdygtig og velstående fremtid.

 

 

Konklusionen er, at COVID-19-pandemien påvirkede Spaniens økonomi alvorligt og forårsagede en recession med betydelige fald i BNP og beskæftigelse. 

 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.