europanaevnet_white.png

Slovenien

VELFÆRD

COVID-19-pandemien havde en betydelig indvirkning på velfærdssystemet i Slovenien. Regeringen gennemførte en række foranstaltninger for at støtte mennesker, der var berørt af pandemien, herunder:

Play Video
  • En engangsbetaling på 150 euro til alle voksne
  • En månedlig betaling på 70 euro til lavindkomsthusstande
  • En løntilskudsordning for virksomheder, der beholdt deres ansatte på lønningslisten
  • En lånegarantiordning for virksomheder, der kæmpede for at få finansiering.

 

Disse tiltag var med til at afbøde pandemiens indvirkning på folks indkomster og levestandard. Men pandemien afslørede også nogle af svaghederne i det slovenske velfærdssystem. For eksempel var systemet ikke godt nok rustet til at håndtere den pludselige stigning i efterspørgslen efter arbejdsløshedsunderstøttelse.

 

 

Den slovenske regering arbejder i øjeblikket på at reformere velfærdssystemet. Reformerne har til formål at gøre systemet mere effektivt og at beskytte mennesker, der er sårbare over for fattigdom og social udstødelse, bedre.

 

 

Nogle af de vigtigste reformer, der foreslås, omfatter:

 

  • Indførelse af en universel basisindkomst: En universel basisindkomst er en betaling til alle voksne, uanset deres indkomst eller beskæftigelsesstatus. Det vil give et sikkerhedsnet for alle og bidrage til at reducere fattigdom.
  • Reform af arbejdsløshedsunderstøttelsessystemet: Arbejdsløshedsunderstøttelsessystemet vil blive reformeret for at gøre det lettere for folk at ansøge om understøttelse og for at sikre, at de modtager den understøttelse, de har ret til.
  • Udvidelse af sociale ydelser: De sociale ydelser skal udvides, så de giver mere støtte til folk, der er ældre, handicappede eller har andre behov.

 

Reformerne af velfærdssystemet er stadig i de tidlige stadier, men de har potentialet til at skabe en betydelig forbedring af livet for folk i Slovenien.

 

 

Her er nogle af de vigtigste udfordringer, som det slovenske velfærdssystem står over for i tiden efter COVID:

 

  • Aldrende befolkning: Slovenien har en aldrende befolkning, som lægger pres på velfærdssystemet. Regeringen bliver nødt til at finde måder at gøre systemet mere bæredygtigt på lang sigt.
  • Stigende ulighed: Slovenien har et relativt højt niveau af ulighed, hvilket også lægger pres på velfærdssystemet. Regeringen bliver nødt til at finde måder at reducere uligheden på og gøre systemet mere tilgængeligt for alle.

 

På trods af disse udfordringer har det slovenske velfærdssystem potentiale til at blive et stærkt socialt sikkerhedsnet for borgerne. Regeringen har forpligtet sig til at reformere systemet og gøre det mere effektivt. Hvis reformerne lykkes, kan velfærdssystemet spille en central rolle i opbygningen af et mere inkluderende og retfærdigt samfund i Slovenien.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.