europanaevnet_white.png

Slovenien

ØKONOMI

COVID-19-pandemien havde en betydelig indvirkning på Sloveniens økonomi. I 2020 faldt BNP med 7%, arbejdsløsheden steg til 6,4%, og inflationen faldt til 0,8%. Regeringen gennemførte en række tiltag for at støtte økonomien, herunder en løntilskudsordning, skattenedsættelser og lånegarantier.

Play Video

Økonomien begyndte at komme sig i 2021, hvor BNP voksede med 8,1%. Arbejdsløsheden faldt til 5,1%, og inflationen steg til 2,5%. Men opsvinget var ujævnt, og nogle sektorer, som f.eks. turismen, haltede bagefter.

 

 

Krigen i Ukraine har yderligere forstyrret det økonomiske opsving i Slovenien. Landet er stærkt afhængigt af russisk gas, og krigen har ført til højere energipriser. Det har lagt et pres på virksomheder og husholdninger og forventes at bremse den økonomiske vækst i 2022.

 

 

OECD har forudsagt, at Sloveniens BNP vil vokse med 4,6% i 2022 og 2,5% i 2023. Denne prognose er dog behæftet med stor usikkerhed og kan blive nedjusteret, hvis krigen i Ukraine trækker i langdrag.

 

 

De langsigtede udsigter for den slovenske økonomi er positive. Landet har en veluddannet arbejdsstyrke, en stærk eksportsektor og et stabilt finansielt system. Regeringen bliver dog nødt til at tage fat på nogle strukturelle udfordringer, såsom høj offentlig gæld og lav produktivitet, for at sikre bæredygtig vækst.

Her er nogle af de vigtigste udfordringer, som den slovenske økonomi står over for i tiden efter COVID:

 

  •  Sloveniens offentlige gæld er en af de højeste i eurozonen. Det vil lægge et pres på statens finanser og begrænse dens evne til at reagere på fremtidige chok.
  •  Sloveniens produktivitetsvækst har haltet bagefter andre europæiske lande. Det skyldes en række faktorer, herunder en aldrende arbejdsstyrke, mangel på innovation og et stift arbejdsmarked.
  • Slovenien halter bagefter andre europæiske lande, når det gælder digitalisering. Det kan gøre det svært for landet at konkurrere i den globale økonomi.
  •  Slovenien står over for en ‘hjerneflugt’, hvor unge og kvalificerede arbejdere forlader landet på jagt efter bedre muligheder. Det er en stor udfordring for landets langsigtede vækst.

 

På trods af disse udfordringer har den slovenske økonomi potentiale til at komme sig stærkt efter COVID-19-pandemien. Regeringen har forpligtet sig til at gennemføre reformer, der vil løse de strukturelle udfordringer, landet står over for. Hvis disse reformer bliver en succes, kan Slovenien komme ud af pandemien som en mere dynamisk og konkurrencedygtig økonomi.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.