europanaevnet_white.png

Slovenien

ENERGI

Slovenien er et lille land i Centraleuropa med en befolkning på omkring 2 millioner mennesker. Landet er stærkt afhængigt af importeret energi, og omkring 70% af dets energibehov dækkes af import. De vigtigste kilder til importeret energi er naturgas, olie og kul.

Play Video

I de senere år har Slovenien arbejdet på at reducere sin afhængighed af importeret energi og øge brugen af vedvarende energikilder. Landet har sat sig et mål om at opnå 25% vedvarende energi inden 2030.

 

 

De vigtigste vedvarende energikilder i Slovenien er vandkraft, biomasse og solenergi. Vandkraft er den vigtigste vedvarende energikilde og tegner sig for omkring 50% af Sloveniens samlede produktion af vedvarende energi. Biomasse er den næstvigtigste vedvarende energikilde og tegner sig for omkring 25% af Sloveniens samlede produktion af vedvarende energi. Solenergi er den tredje vigtigste vedvarende energikilde og tegner sig for ca. 20% af Sloveniens samlede produktion af vedvarende energi.

 

 

Den slovenske regering støtter udviklingen af vedvarende energi gennem en række politikker og foranstaltninger. Disse omfatter:

 

  •  Feed-in-tariffer er en mekanisme, der garanterer en fast pris for vedvarende energi produceret af små generatorer.
  •  Regeringen giver tilskud til udvikling af vedvarende energiprojekter.
  • Regeringen tilbyder skattelettelser til virksomheder, der investerer i vedvarende energiprojekter.
  • Den slovenske regering investerer også i energieffektivitetstiltag. Disse foranstaltninger sigter mod at reducere mængden af energi, der bruges af virksomheder og husholdninger.

 

Den slovenske energisektor står over for en række udfordringer. Disse udfordringer omfatter:

 

  •  Slovenien er stærkt afhængig af importeret energi, hvilket gør landet sårbart over for prisudsving og forsyningsafbrydelser.
  •  Omkostningerne ved vedvarende energi er stadig relativt høje, hvilket kan gøre det svært at konkurrere med traditionelle energikilder.
  •  Der er en mangel på offentlig bevidsthed om fordelene ved vedvarende energi og energieffektivitet.

 

Den slovenske energisektor gennemgår en transformation, efterhånden som landet bevæger sig i retning af en mere bæredygtig energifremtid. Regeringen er forpligtet til at støtte denne transformation, og de tendenser, der er nævnt ovenfor, forventes at fortsætte i de kommende år.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.