Aurora Photo & Video
europanaevnet_white

Privatlivspolitik

 
 

Denne databeskyttelsespolitik ( “Politikken”) gælder for alle oplysninger, som du videregiver til os, og/eller som vi indsamler omkring dig, enten som et element af en medlems-/kunde- eller donatorrelation, som en bruger af vores tjenester eller inklusiv ved brug af vores hjemmeside. Her kan du læse om de data, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvor længe vi opbevarer dine data. Du bør læse denne politik og kontakte os, hvis der er nogen oplysninger i denne politik, som du har spørgsmål om eller ikke kan acceptere. Den aktuelle version af politikken vil altid være tilgængelig her på www.green-ambassador.dk.

Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af dine personlige data er Foreningen Dansk Socialarbejde, CVR: 37 59 96 03. Adresse: Kunnerupvej 97, 8361 Hasselager, Danmark, +45 31 42 51 61

Formål og Lovlig Grundlag for Behandling

Vi indsamler og behandler dine personlige data til følgende formål:
• At give dig de produkter eller tjenester, som du har anmodet om fra os.
• At kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, herunder markedsføringskommunikation, hvor vi har opnået dit samtykke.
• At overholde vores juridiske forpligtelser, såsom regnskabs- og skattekrav.
• At beskytte vores legitime interesser, såsom at forebygge svindel og sikre sikkerheden på vores hjemmeside.

Vores juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger kan enten være:

• Dit samtykke.
• Opfyldelse af en kontrakt.
• Overholdelse af en juridisk forpligtelse.
• Beskyttelse af vores legitime interesser.
• Kategorier af personoplysninger, der behandles.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan omfatte:

• Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
• Oplysninger om dine præferencer og interesser.
• Oplysninger om din brug af vores hjemmeside.
• Modtagere af personoplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Tredjeparts serviceudbydere, såsom betalingsbehandlere, marketingbureauer og IT-serviceudbydere. Vores professionelle rådgivere, såsom advokater og revisorer. Regulerende organer og retshåndhævende myndigheder, hvor vi er forpligtet til at gøre det ved lov.

Social- og Boligstyrelsen, samt øvrige frivillige og deltagere i projektet. Vi kræver, at alle tredjeparts serviceudbydere respekterer sikkerheden af dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med loven.

Overførsler af personoplysninger til tredjelande

Vi kan overføre dine personoplysninger til tredjelande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor Europa-Kommissionen har vurderet, at disse lande giver en tilstrækkelig beskyttelse af persondata, eller hvor vi har etableret passende garantier, såsom standardkontraktuelle klausuler.

Nyhedsbrevstilmelding

Ved tilmelding til vores kursus eller deltagelse i vores arrangementer accepterer du automatisk at modtage nyhedsbreve via e-mail fra os. Disse nyhedsbreve kan omfatte opdateringer, meddelelser, reklamemateriale og andre relevante oplysninger vedrørende vores kurser, arrangementer og relaterede tilbud. Du har mulighed for at afmelde disse nyhedsbreve når som helst ved at klikke på ‘afmeld’-linket i e-mailen eller ved at kontakte os direkte. Bemærk, at selvom du vælger at afmelde, kan du stadig modtage transaktions-e-mails relateret til din kursustilmelding eller deltagelse i arrangementer. Vi respekterer dit privatliv og vil normalt ikke dele din e-mail-adresse med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke. Dog skal du være opmærksom på, at under visse arrangementer, såsom Microsoft Teams-sessioner, kan din e-mail-adresse være synlig for andre deltagere. Ved deltagelse i sådanne arrangementer erkender og accepterer du, at din e-mail-adresse kan blive delt inden for eventplatformen. Vi vil træffe rimelige foranstaltninger for at minde deltagerne om fortroligheden af personlige oplysninger og opfordre dem til at respektere dit privatliv. Hvis du har bekymringer vedrørende deling af din e-mail-adresse, bedes du kontakte os direkte for at drøfte alternative ordninger.

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, herunder eventuelle juridiske eller regnskabsmæssige krav.

Dataemners rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:
Retten til at få adgang til og få en kopi af dine personoplysninger.
Retten til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
Retten til at få slettet dine personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis det ikke længere er nødvendigt for de formål, de blev indsamlet til, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage (med visse undtagelser).
Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor vi støtter os til vores legitime interesser som den retlige grundlag for behandlingen, medmindre vi har tungtvejende legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er for at fastlægge, udøve eller forsvare juridiske krav.
Retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger i visse omstændigheder, f.eks. hvor du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, eller hvor behandlingen er ulovlig.
Retten til dataoverførsel, hvor vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke eller udførelse af en kontrakt, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiske midler.
Retten til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvor vi støtter os til dit samtykke som den retlige grundlag for behandlingen. For at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor.

Klager

Hvis du har nogen bekymringer om vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet.

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål om denne fortrolighedspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@dnsk-socialarbejde.dk.

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.