europanaevnet_white.png
Portugal after Covid19

PORTUGAL

ENERGI

Portugal har forpligtet sig til at gå over til en fremtid med ren energi. Landet har sat ambitiøse mål for udviklingen af vedvarende energi med det mål at generere 80% af sin elektricitet fra vedvarende kilder inden 2030.

Play Video

I 2023 stod vedvarende energi for 58% af Portugals elproduktion. De vigtigste kilder til vedvarende energi var vind (24%), sol (20%) og vand (14%).

 

 

Den portugisiske regering investerer i en række vedvarende energiprojekter, herunder havvindmølleparker og solkraftværker. Regeringen fremmer også energieffektivitetsforanstaltninger, såsom isolering og LED-belysning.

 

 

Overgangen til en fremtid med ren energi forventes at skabe arbejdspladser og sætte skub i økonomien. Den forventes også at hjælpe Portugal med at nå sine klimamål.

 

Her er nogle af de specifikke udfordringer og muligheder, som energisektoren i Portugal står over for i 2023:

 

Udfordringer:

 

  • De stigende udgifter til energi: Prisen på olie og gas har været stigende i de seneste måneder på grund af en række faktorer, herunder krigen i Ukraine og det globale økonomiske opsving. Det lægger pres på virksomheder og husholdninger i Portugal, da de skal betale mere for energi.
  • Behovet for at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer: Portugal er nettoimportør af fossile brændstoffer, og regeringen har forpligtet sig til at reducere landets afhængighed af disse brændstoffer. Det er en udfordring, da fossile brændstoffer i øjeblikket er den vigtigste energikilde i Portugal.
  • Behovet for at investere i vedvarende energi: Vedvarende energi bliver stadig vigtigere i Portugal, og regeringen har sat ambitiøse mål for udviklingen af vedvarende energi. Der er dog stadig udfordringer, der skal overvindes, såsom de høje omkostninger ved vedvarende energiteknologier.

 

Muligheder:

 

  • Væksten i den grønne økonomi: Den grønne økonomi vokser hurtigt i Portugal, og det skaber nye muligheder for virksomheder og investorer.
  • Udviklingen af nye teknologier: Der udvikles en række nye teknologier til at forbedre effektiviteten af energiforbruget og til at reducere emissionerne. Disse teknologier kan få en betydelig indvirkning på energisektoren i Portugal.
  • Regeringens engagement: Den portugisiske regering er engageret i overgangen til en fremtid med ren energi, og det skaber et positivt miljø for investeringer i energisektoren.
  • Samlet set står energisektoren i Portugal over for en række udfordringer, men der er også nogle muligheder. Fremtiden for energisektoren i Portugal vil afhænge af, hvordan disse udfordringer og muligheder håndteres.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.