europanaevnet_white.png
Poland after Covid19

POLEN

ØKONOMI

Den polske økonomi har været på en stærk vækstkurs i de seneste år, men den står over for nogle udfordringer i tiden efter covid-19.

Play Video
  • Krigen i Ukraine: Krigen i Ukraine har en negativ indvirkning på den polske økonomi på flere måder. Den forstyrrer handlen med Ukraine, som er en vigtig handelspartner for Polen. Den skaber også usikkerhed i den globale økonomi, hvilket gør virksomheder mindre tilbøjelige til at investere.
  • Stigende inflation: Inflationen i Polen er den højeste i 20 år, og det lægger pres på husholdningernes budgetter og virksomhederne. Den polske centralbank hæver renten i et forsøg på at bekæmpe inflationen, men det lægger også pres på økonomien.
  • Strammere pengepolitik: Den polske centralbank hæver renten i et forsøg på at bekæmpe inflationen. Det gør det dyrere for virksomhederne at låne penge, hvilket kan bremse den økonomiske vækst.
  • Tempoet i den økonomiske vækst i eurozonen: Den polske økonomi er tæt knyttet til eurozonen, så tempoet i den økonomiske vækst i eurozonen vil have en betydelig indvirkning på den polske økonomi.
  • Niveauet af udenlandske investeringer: Udenlandske investeringer er også vigtige for den polske økonomi, så niveauet af udenlandske investeringer vil også være en nøglefaktor.

 

På trods af udfordringerne er der nogle positive faktorer, der kan støtte den polske økonomi i 2023. Disse omfatter:

 

  • Regeringens finanspolitik: Den polske regering har et budgetoverskud, hvilket giver den plads til at støtte økonomien, hvis det er nødvendigt.
  • Landets stærke eksportsektor: Polen er en stor eksportør af varer og tjenesteydelser, og det kan være med til at opveje nogle af de negative effekter af krigen i Ukraine og den stigende inflation.
  • Digitalisering: Polen er et relativt ungt land med en høj grad af internetpenetration. Det kan gøre det til et knudepunkt for digital innovation i de kommende år.
  • Aldrende befolkning: Polen står over for en aldrende befolkning, hvilket kan lægge pres på økonomien på lang sigt. Regeringen tager dog skridt til at løse dette problem, f.eks. ved at hæve pensionsalderen.
  • Overordnet set står den polske økonomi over for nogle udfordringer i tiden efter COVID, men der er også nogle positive tendenser, som kan understøtte væksten i de kommende år. Økonomien forventes at forblive robust i 2023, men de langsigtede udsigter vil afhænge af, hvordan regeringen håndterer de udfordringer, landet står over for.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.