europanaevnet_white.png
Malta after Covid19

MALTA

ENERGI

Malta er en lille østat i Middelhavet. . Malta er nettoimportør af energi, og landets energimix er domineret af fossile brændstoffer.

 

I 2023 tegner fossile brændstoffer sig for omkring 80% af Maltas energiforbrug. De vigtigste kilder til fossile brændstoffer på Malta er olie, gas og kul. Olie bruges til elproduktion, transport og opvarmning. Gas bruges til elproduktion og opvarmning. Kul bruges til elproduktion.

Play Video

Brugen af vedvarende energi på Malta er stadig relativt lav. I 2023 tegner vedvarende energi sig for ca. 20% af Maltas energiforbrug. De vigtigste kilder til vedvarende energi på Malta er solenergi, vindkraft og biomasse. Solenergi bruges til elproduktion og opvarmning. Vindkraft bruges til elproduktion. Biomasse bruges til elproduktion og opvarmning.

 

Maltas regering har sat ambitiøse mål for brugen af vedvarende energi. Regeringen har et mål om 100 % vedvarende energi i 2050. For at nå dette mål investerer regeringen i vedvarende energiprojekter og fremmer energieffektivitetsforanstaltninger.

 

Der er en række udfordringer, som Malta står over for i overgangen til en mere bæredygtig energifremtid. En af udfordringerne er landets lille størrelse. Malta har begrænsede landressourcer, hvilket gør det vanskeligt at udvikle store vedvarende energiprojekter. En anden udfordring er de høje omkostninger ved vedvarende energi. Omkostningerne ved vedvarende energi er stadig højere end omkostningerne ved fossile brændstoffer.

 

På trods af disse udfordringer er Maltas regering engageret i overgangen til en mere bæredygtig energifremtid. Regeringen er overbevist om, at udfordringerne kan overvindes, og at Malta kan nå sit mål om 100 % vedvarende energi i 2050.

 

Energisituationen på Malta er under forandring. Brugen af fossile brændstoffer er faldende, og brugen af vedvarende energi er stigende. Maltas regering er engageret i overgangen til en mere bæredygtig energifremtid. De udfordringer, som Malta står over for, er betydelige, men regeringen er overbevist om, at de kan overvindes.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.