europanaevnet_white.png

Luxembourg

VELFÆRD

I Luxembourg er der i 2023 foretaget justeringer af parametrene for social sikring. Minimums- og maksimumsgrundlaget for socialsikringsbidrag for ansatte er blevet annonceret af de luxembourgske socialsikringsmyndigheder.  

  • Minimum årsløn for personer på 18 år og derover (“non-qualifiés”) er  29.364 euro. 
  • Minimumsårsløn for medarbejdere over 18 år, som har afsluttet en kompetencegivende uddannelse (“qualifiés”) er 35.237 euro. 
  • Maksimalt årligt bidrag for medarbejdere (undtagen “assurance dépendance”) er 146.824 euro. 

 

Play Video

Disse justeringer af parametrene for social sikring er vigtige for omkostningsprognoser for internationale udstationeringer, budgettering af udstationeringer til Luxembourg og skatteberegninger for skattebegunstigede udstationerede.  

 

Med hensyn til social bistand har enhver person med lovligt ophold i Luxembourg ret til social bistand for at opnå en værdig levestandard. Socialhjælp giver adgang til produkter og tjenester, der passer til den enkeltes specifikke situation, med det formål at hjælpe dem med at opnå eller bevare uafhængighed. Den kan kombineres med andre sociale foranstaltninger og økonomiske ydelser, der er fastsat i love og regler. For at ansøge om socialhjælp skal personer i nød henvende sig til det lokale socialkontor i deres kommune. 

 

Derudover har den sociale bistand i Luxembourg til formål at hjælpe mennesker i nød og deres familier med at opnå eller bevare deres selvstændighed. Denne hjælp kan være palliativ, kurativ eller forebyggende og kan omfatte økonomisk støtte, varer, information, rådgivning, vejledning og støtte. Det er en supplerende foranstaltning, der kan supplere andre sociale foranstaltninger og økonomisk støtte i henhold til love og regler. Socialhjælp er tilgængelig for alle personer, der bor i Luxembourg, men der er visse undtagelser for specifikke kategorier af personer, såsom asylansøgere, midlertidigt bosiddende, udenlandske studerende og visse EU-borgere i de første tre måneder af deres ophold i Luxembourg. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.