europanaevnet_white.png

Luxembourg

ØKONOMI

Den aktuelle økonomiske situation og udsigterne for Luxembourg kan opsummeres som følger: 

Vækst i BNP: Luxembourgs BNP-vækst forventes at falde til 0,8 % i 2023 fra 1,6 % i 2022, før den stiger til 2 % i 2024. Den vigtige finans- og forsikringssektor oplever en svækkelse af aktiviteten, og strammere finansielle forhold bremser de private investeringer. Det indenlandske forbrug forventes dog at opretholde aktiviteten i 2023 og 2024, og et delvist opsving i nettoeksporten og investeringerne vil sandsynligvis øge væksten i 2024.  

Play Video

Genopretning efter COVID-19: Luxembourg kom sig hurtigt over COVID-19-pandemien med omfattende politisk støtte. Inflationspresset og manglen på arbejdskraft blev dog intensiveret på grund af krigen i Ukraine. For at øge den luxembourgske økonomis modstandsdygtighed vil man tage fat på de langsigtede udfordringer med finanspolitisk bæredygtighed, herunder at forbedre effektiviteten af de offentlige udgifter, gennemføre en pensionsreform og styrke de aktive arbejdsmarkedspolitikker. Andre fokusområder for forbedring omfatter forbedring af uddannelse og digitale færdigheder, øgede private udgifter til forskning og udvikling, reduktion af reguleringsbyrden og modige politiske tiltag for at opnå netto-nuludledning inden 2050.  

 

Arbejdsmarkedet: Efter afmatningen i den økonomiske aktivitet i 2023 forventes Luxembourgs arbejdsmarked at svækkes en smule, men forblive modstandsdygtigt. Beskæftigelsesvæksten forventes at falde fra 3,5 % i 2022 til 2,4 % i 2023 og 2,3 % i 2024. Arbejdsløsheden, som faldt til 4,6% i 2022, forventes at stige moderat til 4,8% i 2023 og 5,0% i 2024. Jobudsigterne forventes at blive bedre i sektorer som byggeriet, hvilket bidrager til stabiliteten i beskæftigelsen.  

 

Sammenfattende forventes Luxembourgs økonomi at opleve en opbremsning i BNP-væksten i 2023, mens der forventes et delvist opsving i 2024. Landet arbejder på at løse udfordringer relateret til mangel på arbejdskraft, finanspolitisk bæredygtighed, uddannelse og digitale færdigheder. Regeringen implementerer støtteforanstaltninger for at sænke inflationen, mens offentlige investeringer er fokuseret på den grønne og digitale omstilling. Samlet set understreger de økonomiske udsigter vigtigheden af modstandsdygtighed, inklusiv vækst og miljømæssig bæredygtighed for Luxembourgs økonomi. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.