europanaevnet_white.png

Luxembourg

ENERGI

Energisituationen i Luxembourg i 2023 er skitseret i landets integrerede nationale energiog klimaplan (P N E C) for perioden 2021-2030. PNEC fastsætter de nationale klimaog energimål for 2030 og definerer de foranstaltninger, der er nødvendige for at dem. Den dækker forskellige sektorer, herunder boliger og tertiære bygninger, transport, energiog fremstillingsindustri, byggeri, landbrug og skovbrug, affaldsog spildevandsbehandling samt arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug ( L U L U C F ). 

Play Video

Målsætningerne for P N E C er som følger: 

  1. Reducere udledningen af drivhusgasser med 55 % i forhold til 2005-niveauet, eksklusive den europæiske emissionshandelsordning og L U L U C F. 
  2. Opnå en andel af vedvarende energi på 35-37 % af det endelige energiforbrug. 
  3. Forbedre energieffektiviteten med 44%. 
  4. Styrke målene for vedvarende energi og energieffektivitet med fokus på vindkraft, solenergi, varmepumper og elektromobilitet. 
  5. Det langsigtede mål er at opnå klimaneutralitet, eller nul nettoudledning, i Luxembourg senest i 2050. 

 

P N E C omfatter i alt 197 forskellige tiltag, der har til formål at nå disse mål. Nogle af de bemærkelsesværdige tiltag omfatter implementeringen af en C O 2 afgift på fossile brændstoffer med en årlig stigning på 5 euro pr. ton C O 2 og den fortsatte udvikling af “Klimapakt 2.0” for at støtte lokale myndigheder i implementeringen af klimamål på lokalt plan.

 

I forbindelse med de stigende energipriser har den luxembourgske regering også indført foranstaltninger for at hjælpe husholdningerne. Disse omfatter midlertidige tilskud til elpriser, gaspriser, træpiller, flydende gas og fyringsolie for at afbøde virkningen af energikrisen på privatkunder. Tilskuddene varierer i varighed og gælder automatisk uden behov for yderligere handling fra kundernes side. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.