europanaevnet_white.png
Latvia after Covid19

Letland

VELFÆRD

I 2023 har Letland gennemført flere ændringer i sit velfærdssystem for at forbedre den sociale velfærd og tackle forskellige udfordringer, som landets indbyggere står over for.

Play Video

Ændringer i aflønning og velfærd:

 

  • Forhøjelse af mindstelønnen: Fra 1. januar 2023 er den månedlige mindsteløn i Letland steget til 620 euro, op fra 500 euro i 2021. Denne foranstaltning har til formål at reducere risikoen for fattigdom i lyset af stigende priser og forbedre konkurrenceevnen i forhold til nabolande med højere mindstelønninger, såsom Litauen og Estland.
  • Løn til førskolelærere: Lønnen for børnehavepædagoger er blevet forbedret, idet den laveste løn er steget med 100 euro fra 970 euro til 1070 euro. Det er med til at mindske lønforskellen mellem børnehavepædagoger og pædagoger på andre uddannelsesniveauer.
  • Øget forældreydelse: Forældreydelsen for arbejdende modtagere er blevet forhøjet. Fra 1. januar 2023 får arbejdende modtagere af barselsdagpenge 50% af den beregnede ydelse, en stigning fra de tidligere 30% i 2022.
  • Regime for personlig indkomstskat: I 2023 forbliver den personlige indkomstskat for modtagere af royalties uændret. Indkomstmodtagere, der modtager royalties fra en ikke-kollektiv forvaltningsorganisation, er ikke forpligtet til at registrere sig som økonomiske operatører. Indkomster op til 25.000 euro om året er underlagt en skattesats på 25 %, mens indkomster over 25.000 euro om året er underlagt en skattesats på 40 %.
  • Forhøjet pensionsalder: Fra 1. januar 2023 er pensionsalderen i Letland blevet hævet. Personer, der er fyldt 64 år og 6 måneder, har ret til statslig alderspension i 2023, hvis de har en forsikringsperiode på mindst 15 år. Personer med en forsikringserfaring på mindst 30 år kan gå tidligt på pension, 2 år før de når den generelle pensionsalder. I 2023 er personer, der er fyldt 62 år og 6 måneder, berettiget til førtidspension.

Uddannelse:

  • Modernisering af den statslige sprogfærdighedstest: Fra 1. januar 2023 er den statslige sprogfærdighedstest blevet moderniseret, så den næsten udelukkende kan gennemføres via det statslige testinformationssystem. Dette initiativ har til formål at forbedre sprogfærdigheder og muligheder for unge mennesker i Letland.

Social sikring:

  • I 2023 ligger den sociale sikringsafgift i Letland på 34,09 procent. Denne skat, der opkræves af både virksomheder og ansatte, giver regeringen vigtige indtægter til at finansiere forskellige sociale programmer, herunder velfærd og sundhed.

 

Overordnet set har disse ændringer og initiativer i Letlands velfærdssystem til formål at adressere sociale uligheder, øge social støtte og sundhedsfremme og forbedre borgernes generelle trivsel i år 2023.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.