europanaevnet_white.png
Latvia after Covid19

Letland

ENERGI

I juni 2023 har Letland gjort bemærkelsesværdige fremskridt i sin energisektor. Landet har oplevet et fald i energiforbruget sammenlignet med året før. Den primære elproduktion, især fra vandkraft, vindkraft og solkraftværker (inklusive solpaneler), er steget med 4,4%, hvilket svarer til 125 GWh. Specifikt er elproduktionen fra solkraftværker steget med 4,9 gange og har genereret yderligere 34 GWh, mens vindkraftværker har bidraget med en stigning på 34,8% og 49 GWh. Vandkraftværker oplevede en beskeden stigning på 1,6% (42 GWh) i elproduktionen i denne periode. Tilsammen tegnede disse vedvarende kilder sig for i alt 2.981 GWh elektricitet (2.750 GWh fra vandkraft, 190 GWh fra vindkraft og 41 GWh fra solenergi) 1.

Play Video

Desuden har Letlands bestræbelser på at gå over til vedvarende energikilder båret frugt. I 2022 steg andelen af vedvarende energi i landets bruttoenergiforbrug med 2,1 procentpoint og nåede op på 43,3%. Især brugen af naturgas i bruttoenergiforbruget er reduceret betydeligt og oplevede et fald på 28,2% i 2022. Dette førte til et fald på 5,5 procentpoint i andelen af naturgas i bruttoenergiforbruget i samme periode. I løbet af de sidste ti år er bruttoforbruget af naturgas faldet med 42,2 %, og dets andel er faldet med 11,4 procentpoint 1.

 

 

Med hensyn til det endelige energiforbrug oplevede Letland et fald på 1,9% i 2022, med i alt 171,4 PJ. Transportsektoren var den største energiforbruger og stod for 29,1 % af det endelige forbrug med 49,9 PJ, efterfulgt af husholdninger med 28,0 % og industrien med 24,0 %. I løbet af året faldt det endelige forbrug af energiressourcer i de fleste økonomiske aktiviteter, med undtagelser i specialiserede byggeaktiviteter og fiskeri og akvakultur, som registrerede en stigning på henholdsvis 41,0% og 22,7% 1.

 

Dataene viser Letlands fortsatte bestræbelser på at reducere sin afhængighed af naturgas og gå over til mere bæredygtige og vedvarende energikilder, hvilket bidrager til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Det er dog vigtigt at fortsætte med at overvåge og investere i infrastruktur og teknologier til vedvarende energi for yderligere at fremme bæredygtighed og reducere miljøpåvirkningen.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.