europanaevnet_white.png

Italien

SIKKERHED

Efterhånden som Italien kommer ud af pandemiens greb, har landets sikkerhedsprioriteter udviklet sig. Regeringen har arbejdet utrætteligt på at sikre den offentlige sikkerhed og samtidig genoplive økonomien.

Play Video

De retshåndhævende myndigheder har været årvågne og taget hånd om både traditionelle og nye sikkerhedstrusler. Italien har set den stigende cyberkriminalitet i øjnene og har investeret i cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kritisk infrastruktur og beskytte borgerne mod digitale risici.

 

Med sin strategiske placering i Europa har Italien været aktivt involveret i forvaltningen af sine grænser og håndteringen af immigrationsudfordringer. Regeringen implementerer politikker for at sikre sikker og reguleret bevægelse, samtidig med at den yder støtte til flygtninge og dem, der søger asyl.

 

Italien har også styrket sit katastrofeberedskab og sin beredskabskapacitet. Erfaringerne fra pandemien har ført til en forbedring af sundhedsinfrastrukturen og koordineringen mellem forskellige instanser.

 

Indvirkningen af krigen i Ukraine er ikke gået ubemærket hen i Italien. Som et ansvarligt medlem af det internationale samfund har Italien deltaget i diskussioner og initiativer for at løse globale sikkerhedsproblemer og fremme fred og stabilitet.

 

Italien har stået fast på sin støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser. Den Italienske Republik har rost det ukrainske folks og de væbnede styrkers beslutsomhed og mod til at beskytte sikkerheden i og uden for det euro-atlantiske område. Italien har lovet at fortsætte sin politiske, økonomiske, humanitære og militære støtte til Ukraine, så længe det er nødvendigt, både individuelt og gennem internationalt samarbejde i organisationer som Den Europæiske Union, NATO og FN. Italien har også været aktivt involveret i at yde militær bistand til Ukraine under hensyntagen til landets presserende behov for at styrke sin forsvarskapacitet.

 

Mens Italien navigerer i kompleksiteten af post-pandemisk genopretning og reagerer på indvirkningen af krigen i Ukraine, gør det det med beslutsomhed og en forpligtelse til at sikre sit folks sikkerhed og velstand.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.