europanaevnet_white.png

Italien

ENERGI

Siden den sidste gennemgang i 2016 af Det Internationale Energiagentur (IEA) har Italien hævet sine klimaambitioner ved at sigte mod kulstofneutralitet i 2050, og landet er på vej til at nå sine 2030-mål for emissionsreduktioner og energieffektivitet. Regeringen har taget opmuntrende indledende skridt til at overvinde de lange tilladelsesprocedurer, administrative byrder og stigende lokal modstand, der har forsinket nye vedvarende installationer. 

Play Video

I 2022 lykkedes det Italien at reducere sin afhængighed af russisk naturgasimport ved at underskrive nye kontrakter med alternative leverandører og gøre brug af den rørlednings- og LNG-infrastruktur, som landet har opbygget i løbet af det sidste årti. En reduktion af den samlede efterspørgsel efter naturgas gennem et hurtigere skift til alternative energikilder og et stærkere fokus på energieffektivitet, især i byggesektoren, vil ikke kun styrke energisikkerheden yderligere, men også hjælpe landet med at opfylde sine klimamål.

 

Den regionale ulighed i vedvarende elproduktion og belastningscentre udgør en udfordring for Italien. De nordlige regioner har en højere forekomst af regulerbare vedvarende energikilder som vandkraft og bioenergi, mens de sydlige regioner er mere afhængige af variable kilder som sol og vind. Denne territoriale ulighed komplicerer styringen af elektricitetsstrømme langs de nationale transmissions- og distributionsnet. For at løse dette problem er Italien nødt til at udvide og opgradere sine transmissions- og distributionsnet yderligere.

 

 

Italiens elproduktion og -forbrug har været påvirket af forskellige politiske ledere og deres politikker. I årenes løb har der været udsving i elproduktionen under forskellige premierministerperioder. Under premierminister Giuseppe Contes ledelse forblev elproduktionen f.eks. konstant på 24.277 GWh i hele hans periode. I modsætning hertil varierede produktionen under premierminister Paolo Gentiloni mellem 22.931 GWh og 27.979 GWh.

 

Konklusionen er, at Italiens elproduktion i juni 2023 var 22.336 GWh, og landet har aktivt fremmet brugen af vedvarende energikilder. Der er dog udfordringer med at nå målene for vedvarende energi i 2030, og Italien er nødt til at tage fat på tilladelsesprocedurer, skabe incitamenter for regioner og forbedre netinfrastrukturen for at lette overgangen til et mere bæredygtigt energimix.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.