europanaevnet_white.png
Ireland after Covid19

IRLAND

ENERGI

Energisituationen i Irland i 2023 er præget af høje elpriser, bekymring for energisikkerheden og behovet for langsigtet stabilitet på markedet. Her er nogle nøglepunkter baseret på de givne oplysninger:

 

Elregninger og engrospriser: Omkostningerne ved at producere elektricitet, primært drevet af gaspriserne, er en væsentlig faktor i de høje elregninger i Irland. Engrospriserne er faldet siden de toppede, men de er stadig betydeligt højere end det langsigtede gennemsnit. Tommelfingerreglen er, at når engrospriserne stiger med en faktor på fire, fordobles regningerne.

Play Video

Højere energipriser har generelt en indvirkning på Irlands økonomi. Irish Fiscal Advisory Council (Ifac) har advaret om, at 2023 vil blive et økonomisk udfordrende år på grund af højere energipriser. Husholdningernes samlede forbrug forventes at forblive lavt, hvilket fører til et potentielt tilbageslag for realindkomsterne og lavere indkomstniveauer sammenlignet med et scenarie uden øgede energipriser.

 

Bekymringer for energisikkerheden: Irland anses for at være det land der er mindst forberedt på en energikrise i Europa, især med hensyn til gasforsyning og -lagring. Udtømningen af Kinsale-gasfeltet, manglen på gaslagringsfaciliteter og fraværet af en importfacilitet for flydende naturgas bidrager til Irlands sårbarhed, når det gælder om at sikre energisikkerheden. Manglen på tilstrækkelige gaslagre og alternative muligheder for gasimport udgør en risiko og øger muligheden for strømafbrydelser, især i vintermånederne.

 

Sammenfattende er energisituationen i Irland i 2023 præget af høje elregninger, afhængighed af gas til elproduktion, bekymringer om energisikkerhed og sårbarheder samt behovet for langsigtet planlægning og infrastrukturudvikling for at imødegå disse udfordringer.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.