europanaevnet_white.png
Netherlands after Covid19

Holland

ØKONOMI

Den hollandske økonomi blev hårdt ramt af COVID-19-pandemien. I 2020 faldt økonomien med 3,7%, den største nedgang siden Anden Verdenskrig. Arbejdsløsheden steg også og nåede op på 4,2% i 2020.

Play Video

Den hollandske regering reagerede på pandemien med en omfattende pakke af foranstaltninger, herunder en stimuluspakke på 35 milliarder euro og en lånegarantiordning på 90 milliarder euro. Disse tiltag var med til at afbøde pandemiens indvirkning på økonomien.

 

Økonomien begyndte at komme sig i 2021, hvor BNP voksede med 4,8 %. Arbejdsløsheden faldt også og nåede ned på 3,5% i 2021.

 

 

Økonomien i Holland i 2023 er præget af en blanding af opsving og udfordringer.

 

  1. Vækst i BNP: I 2022 oplevede Holland en vækstrate på 4,5 %, hvilket tilskrives et stærkt privatforbrug, vækst i beskæftigelsen og en robust ekstern efterspørgsel. Væksten forventes dog at aftage i 2023 på grund af stigende priser og reduceret vækst i beskæftigelsen. Økonomiens modstandsdygtighed er tydelig i den forventede vækst på 1,8% i 2023, med en potentiel stigning i 2024 drevet af faldende inflation og lønvækst.
  1. Inflation og finanspolitiske foranstaltninger: Trods opsvinget er inflationen en udfordring, og der er truffet foranstaltninger for at imødegå energiprisstigninger. Regeringens budgetindsats omfatter håndtering af energiprisernes indvirkning på underskuddet. Den offentlige gæld i forhold til BNP forventes at falde fra 51,0 % i 2022 til 48,8 % i 2024.
  1. Udfordringer og modstandsdygtighed: Stigende inflation og mangel på arbejdskraft udgør udfordringer, mens overgangen til netto-nul og håndtering af bekymringer om en aldrende befolkning kræver investeringer i lavemissionsinfrastruktur. Den hollandske økonomi forventes at falde til en vækst på 0,9 % i 2023, men stige til 1,4 % i 2024. Indsatsen for at sikre arbejdsmarkedets modstandsdygtighed og inklusivitet understreges.

 

Konklusionen er, at den hollandske økonomi er i bedring efter pandemien, men udfordringer som inflation og demografiske ændringer kræver proaktive tiltag for at opretholde væksten og imødegå bekymringer om bæredygtighed.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.