europanaevnet_white.png

Grækenland

VELFÆRD

Velfærdssituationen i Grækenland efter COVID-19-pandemien har været et emne, der har givet anledning til bekymring.

 

Grækenland har implementeret en række forebyggende sundhedsforanstaltninger og økonomiske beskyttelsesforanstaltninger som reaktion på COVID-19-pandemien. Regeringens reaktion har været baseret på anbefalinger fra eksperter i epidemiologi, infektionssygdomme og folkesundhed. Disse foranstaltninger havde til formål at reducere infektionsraten og samtidig udvide sundhedssystemets kapacitet.

Play Video

I 2023 omfatter velfærd i Grækenland forskellige aspekter, herunder sociale hjælpeprogrammer, økonomisk støtte og adgang til supplerende tjenester.

 

Social bistand til flygtninge: Anerkendte flygtninge eller modtagere af subsidiær beskyttelse i Grækenland har ret til at modtage socialhjælp på samme vilkår som græske statsborgere. Det græske velfærdssystem, der overvåges af Ministeriet for Arbejde, Social Sikkerhed og Social Solidaritet, sikrer, at flygtninge har adgang til den nødvendige sociale støtte.

 

Social solidaritetsindkomst (SSI): Flygtninge med en gyldig opholdstilladelse kan være berettiget til at få adgang til det nationale velfærdssystem, kendt som Social Solidarity Income. SSI giver økonomisk støtte baseret på husstandens sammensætning, med et maksimalt månedligt beløb på 900 euro. Det omfatter også adgang til supplerende sociale ydelser og ydelser, der har til formål at fremme integration på arbejdsmarkedet.

 

Invaliditetsydelse: Flygtninge med en gyldig opholdstilladelse eller asylansøgere med et gyldigt asylansøgerkort kan kvalificere sig til en handicapydelse i Grækenland. For at ansøge om invaliditetsydelse skal man indsende en ansøgning til center for handicap akkreditering (KE.P.A.) og gennemgå en vurderingsprocedure. Invaliditetsydelsen varierer alt efter typen af handicap og udbetales hver anden måned.

 

Bevarelse og muligheder for frivilligt arbejde: Grækenland tilbyder også frivillige programmer, der fokuserer på at bevare og støtte landets unikke biodiversitet og dyreliv. Disse programmer giver muligheder for frivillige, der er interesserede i øko-bevarelse, genopretning af levesteder, spredning af miljøbevidsthed, artsovervågning, dataindsamling og meget mere.

 

Det er vigtigt at bemærke, at velfærdssituationen i Grækenland efter COVID-19 er et komplekst emne under udvikling. De langsigtede virkninger på velfærden, herunder sociale og økonomiske aspekter, vil kræve løbende overvågning og vurdering.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.