europanaevnet_white.png

Grækenland

ØKONOMI

COVID-19 har haft en betydelig indvirkning på den græske økonomi med forskellige udfordringer og konsekvenser.

 

Ifølge en rapport fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) reagerede Grækenland hurtigt og effektivt på COVID-19-pandemien med hensyn til at inddæmme spredningen af infektioner. Men den græske økonomi er blevet hårdt ramt, hvilket har forværret mangeårige udfordringer. Grækenlands BNP er særligt sårbart over for efterspørgsels- og udbudschok forårsaget af krisen på grund af landets store afhængighed af turisme- og transportsektoren.

Play Video

COVID-19-krisen har ført til et fald i Grækenlands BNP. I et moderat scenarie anslås faldet til at være omkring -6,7%, mens det i et mere negativt scenarie beregnes til at være omkring -10,6%. Disse indskrænkninger har resulteret i et kraftigt fald i privatforbruget, eksporten og investeringerne. Arbejdsløsheden er steget markant, og der er opstået deflationspres og pres på fast ejendom og misligholdte lån (NPL).

 

For at imødegå udfordringerne fra pandemien har den græske regering gennemført foranstaltninger for at styrke sundhedssystemet, støtte virksomheder og yde indkomststøtte til enkeltpersoner. OECD-rapporten understreger behovet for, at disse foranstaltninger fortsætter og tilpasses, efterhånden som situationen udvikler sig. Den fremhæver også vigtigheden af at lette overgangen for arbejdstagere og virksomheder fra hårdt ramte sektorer til områder med bedre vækstmuligheder. Denne overgang kræver øget jobsøgning og uddannelsesstøtte, forbedring af arbejdstagernes færdigheder (især inden for digitale teknologier) og lettelse af virksomhedernes omstrukturering.

 

 At øge offentlige og private investeringer ses som en vigtig drivkraft for genopretning. Banksektoren er nødt til at tage fat på problemet med misligholdte lån hurtigst muligt, da pandemien har potentiale til at forværre situationen på grund af virksomhedernes likviditetsproblemer. Derudover er det vigtigt at modernisere Grækenlands sociale beskyttelsessystem, målrette anti-fattigdomsprogrammer effektivt og styrke omskolingsordninger for at bekæmpe fattigdom, især blandt unge og familier med børn.

 

Sammenfattende har den græske økonomi stået over for betydelige udfordringer efter COVID-19-pandemien. Regeringen har gennemført foranstaltninger for at afbøde virkningerne, men genopretningsprocessen kræver en fortsat indsats for at løse langvarige problemer, øge produktiviteten, sætte skub i investeringerne og forbedre effektiviteten i forskellige sektorer. Ved at tilpasse sig den ændrede situation og gennemføre de nødvendige reformer sigter Grækenland mod at genopbygge sin økonomi og hæve levestandarden i tiden efter pandemien.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.