europanaevnet_white.png

Grækenland

ENERGI

Fra 2023 arbejder Grækenland aktivt på at nå sine energi- og miljømål.

 

Mål for reduktion af drivhusgasemissioner: Grækenland sigter mod at reducere sine samlede drivhusgasemissioner med 55% inden 2030 og nå netto-nul-emissioner inden 2050. Disse mål er i tråd med den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringer og omstille til et bæredygtigt energisystem.

Play Video

Reduktion i afhængigheden af brunkul: Grækenland har især gjort betydelige fremskridt med at reducere sin afhængighed af brunkul. For at opnå dette har landet sat et bindende mål om at stoppe brunkulsfyret elproduktion inden 2028. Denne beslutning er afgørende for at bevæge sig i retning af renere og mere bæredygtige energikilder.

Fremskridt inden for vedvarende energi: Grækenland har også gjort store fremskridt inden for vedvarende energi. I 2021 tegnede vedvarende energikilder sig for 20% af landets samlede endelige energiforbrug. Det indikerer et positivt skift i retning af grøn og vedvarende energiproduktion.

 

Energisikkerhed og -diversificering: I lyset af Ruslands invasion af Ukraine arbejder Grækenland aktivt på at reducere sin afhængighed af russisk energiimport. Landet sigter mod at sikre adgang til energi ved at diversificere sin energiforsyning og øge den indenlandske energiproduktion. Denne strategi er afgørende for at sikre energisikkerhed og uafhængighed.

 

Indsats for energieffektivitet: På trods af de fremskridt, der er gjort inden for vedvarende energi og reduktion af afhængigheden af brunkul, erkender Grækenland, at fossile brændstoffer stadig dominerer landets energimix. Derfor er der behov for en større indsats for at forbedre energieffektiviteten. Forbedring af energieffektiviteten kan føre til reduceret energiforbrug og lavere emissioner.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.