europanaevnet_white.png

Frankrig

VELFÆRD

Velfærdssituationen i Frankrig i 2023 er påvirket af forskellige faktorer, herunder pensionsreformer, protester og landets overordnede økonomiske resultater. 

 

Velfærd i Frankrig efter COVID-19 har været et vigtigt fokus for regeringen og de politiske beslutningstagere. Pandemien og de efterfølgende nedlukningsforanstaltninger resulterede i den dybeste recession i Frankrig siden Anden Verdenskrig, hvilket havde både sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Regeringens hovedprioritet har været at redde liv og samtidig minimere de økonomiske omkostninger ved pandemien.

Play Video

Frankrig har oplevet protester og strejker i 2023 på grund af regeringens pensionsreformer. Et af de største stridspunkter er stigningen i pensionsalderen fra 62 til 64 år. Protesterne har været omfattende, og millioner af mennesker har deltaget og forårsaget forstyrrelser i forskellige sektorer. Men på trods af de sociale spændinger forventes de økonomiske konsekvenser at være midlertidige, og protesterne vil sandsynligvis ikke efterlade et varigt aftryk på Frankrigs økonomi.

 

I 2022 blev 156.103 personer ifølge indenrigsministeriet registreret som asylansøgere i Frankrig. Dette tal inkluderer 137.046 førstegangsansøgere og 19.057 efterfølgende ansøgere. 

 

 Ifølge de givne oplysninger er der ukrainske flygtninge i Frankrig. Ved udgangen af maj 2023 var der ca. 93.000 fordrevne ukrainere i Frankrig, et tal der forventes at overstige 100.000 ved udgangen af juni. NGO’er i partnerskab med lokale råd i Frankrig arbejder på at hjælpe ukrainske flygtninge.

 

 Ukrainske flygtninge i Frankrig er, ligesom i andre europæiske lande, omfattet af direktivet om midlertidig beskyttelse (TPD), der er implementeret af medlemmerne af Den Europæiske Union (EU). TPD garanterer adgang til indkvartering, velfærd, sundhedspleje og andre rettigheder for flygtninge fra Ukraine. Det omfatter retten til ophold, adgang til arbejdsmarkedet, adgang til uddannelse for børn og andre bestemmelser.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.