europanaevnet_white.png

Frankrig

ØKONOMI

Den franske økonomi forventes at opleve en moderat vækst i 2023. Ifølge de økonomiske prognoser var BNP-væksten i 2022 på 2,6 %, men den forventes at aftage i første halvdel af 2023 på grund af stigende flaskehalse i forsyningen, høje energipriser og lav forbrugertillid . Økonomien forventes dog gradvist at komme sig i anden halvdel af året, hvor det private forbrug langsomt stiger, og nettoeksporten yder et svagt positivt bidrag til væksten. Samlet set forventes BNP at vokse med 0,7 % i 2023.

Play Video

I 2024 forventes den franske økonomi at få momentum med en BNP-vækstrate på 1,4%. Dette opsving forventes at blive drevet af den indenlandske efterspørgsel, lavere energipriser, offentlige tiltag, der støtter husholdningernes købekraft, dynamiske lønninger og et gunstigt arbejdsmarked. Nettoeksporten forventes at bidrage neutralt til væksten, idet den stærke eksport opvejes af stigende import på grund af husholdningernes øgede forbrug. Investeringerne fra både husholdninger og virksomheder forventes at stige gradvist.

 

 Med hensyn til arbejdsmarkedet nåede arbejdsløsheden sit laveste niveau siden 2008 og ligger på 7,2% i 2022. Væksten i beskæftigelsen forventes dog at aftage i 2023 og 2024, i takt med at arbejdskraftophobningen forsvinder, og effekten af lærlingekontrakter aftager.

 

 Sammenfattende forventes den franske økonomi at stå over for en periode med moderat vækst i 2023, med nogle udfordringer i første halvdel af året, men et gradvist opsving forventes i anden halvdel. De overordnede udsigter for arbejdsmarkedet er fortsat positive, om end med en afmatning i beskæftigelsesvæksten. Det er vigtigt at bemærke, at økonomiske prognoser kan ændre sig baseret på forskellige faktorer og måske ikke afspejler det faktiske resultat.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.