europanaevnet_white.png
Finland after Covid19

FINLAND

ØKONOMI

I 2023 oplever den finske økonomi en overgang fra en lav recession til en fase med moderat vækst. De økonomiske resultater påvirkes af forskellige faktorer, herunder globale økonomiske forhold, inflation, arbejdsmarkedsdynamik, investeringstendenser og offentlige finanser.

Play Video

Økonomiske udsigter: Den finske økonomi forventes at falde med 0,4 % i 2023 på grund af prisstigninger, strammere pengepolitik og svag eksportefterspørgsel. Der er dog optimisme med hensyn til et gradvist opsving i de kommende år. I 2024 forventes væksten at stige til 0,9% og yderligere til 1,5% i 2025. Dette opsving tilskrives faldende inflation, forbedret købekraft i husholdningerne og en stigning i lønningerne, hvilket vil stimulere det private forbrug og genoplive den økonomiske aktivitet.

 

Inflation og pengepolitik: I 2022 var inflationen i Finland bemærkelsesværdigt høj og nåede op på 7,2 %, primært drevet af energi- og fødevarepriser. Men i 2023 forventes inflationen at aftage til 4,8 % og falde yderligere til 2,1 % i 2024. En strammere pengepolitik er gradvist ved at blive implementeret, og det forventes at have en indvirkning på forbrugerprisniveauet, selvom den underliggende inflation, især i servicepriserne, først vil falde med en vis forsinkelse.

 

Arbejdsmarkedet: Det finske arbejdsmarked har vist modstandsdygtighed med en arbejdsløshedsprocent på 6,8 % i 2022, hvilket er tæt på niveauet før pandemien. Men i 2023 forventes arbejdsløsheden at stige en smule til 7,1% på grund af svage cykliske forhold, før den falder til 6,8% i 2024. Den forhandlede lønstigning i 2023 forventes at være utilstrækkelig til at kompensere for inflationens indvirkning på købekraften, men i 2024 forventes stigninger i de ansattes lønninger at overstige inflationen og støtte genopretningen af væksten i det reale forbrug.

 

Offentlige finanser: Det offentlige underskud forventes at blive større i 2023-2025 på grund af forskellige faktorer, herunder høj inflation, øgede forsvarsudgifter, energistøtteforanstaltninger og højere renteudgifter. Som følge heraf forventes den offentlige gæld i forhold til BNP at stige og nå over 78% ved udgangen af 2025. Den igangværende geopolitiske usikkerhed og eksportefterspørgslen udgør fortsat en udfordring for de offentlige finanser.

 

Samlet set bevæger Finland sig gradvist mod et økonomisk opsving i 2023, hvor der forventes forbedringer i privatforbruget, arbejdsmarkedsforholdene og inflationsraterne. Udfordringer relateret til investeringer, offentlige finanser og usikkerhed i det globale økonomiske miljø er dog fortsat relevante faktorer, der former de økonomiske udsigter for landet.

 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.