europanaevnet_white.png
Finland after Covid19

FINLAND

ENERGI

Energi i Finland i 2023 er kendetegnet ved en række tendenser, herunder:

  • Et skift væk fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder.
  • Øget energieffektivitet.
  • Fokus på energisikkerhed.
Play Video

Finland har sat sig ambitiøse klimamål med et mål om at blive CO2-neutral i 2035. Som en del af denne indsats er landet ved at udfase fossile brændstoffer og øge andelen af vedvarende energi i sit energimix. I 2022 stod vedvarende energi for 45 % af Finlands energiforbrug, en stigning fra 37 % i 2015. De vigtigste kilder til vedvarende energi i Finland er vandkraft, vindkraft og biomasse.

 

Finland gør også en indsats for at forbedre energieffektiviteten. I 2022 var landets energiintensitet (energiforbrug pr. enhed af BNP) 1,1 toe/€1.000, hvilket er under EU-gennemsnittet på 1,3 toe/€1.000.

 

Endelig er Finland fokuseret på energisikkerhed. Landet importerer ca. 60% af sin energi, så det er vigtigt at sikre en pålidelig energiforsyning. Finland har en række foranstaltninger på plads for at sikre energisikkerheden, herunder diversificering af energiimporten, lagring af energi og udvikling af indenlandske vedvarende energikilder.

 

Krigen i Ukraine har haft en betydelig indvirkning på energien i Finland i 2023. Finland er stærkt afhængig af import af energi fra Rusland, og krigen har ført til øget usikkerhed om fremtiden for denne import. Det har resulteret i højere energipriser og bekymringer om energisikkerheden.

 

  • Prisen på elektricitet er steget med omkring 50% siden krigens start.
  • Regeringen har annonceret planer om at udfase importen af russisk olie inden udgangen af 2022.
  • Regeringen overvejer at bygge en ny LNG-terminal i Finland.
  • Regeringen yder økonomisk støtte til husholdninger og virksomheder for at hjælpe dem med at klare de højere energipriser.

 

Krigen i Ukraine har haft en betydelig indvirkning på energien i Finland, men landet tager skridt til at reducere sin afhængighed af russisk energi og sikre en sikker energiforsyning i fremtiden.

Finland er godt rustet til at nå sine klimamål og blive CO2-neutralt i 2035. Landet har en stærk track record inden for udvikling af vedvarende energi, og det gør fremskridt inden for energieffektivitet og energisikkerhed. Med fortsatte investeringer på disse områder er Finland på vej til at opfylde sine ambitiøse klimamål.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.