europanaevnet_white.png
EU after Covid19

EU

VELFÆRD

Velfærdssituationen i Den Europæiske Union (EU) i 2023 gennemgår en omfattende analyse og reform for at imødegå forskellige udfordringer og sikre social beskyttelse for borgerne.

Play Video
  1. Højniveaugruppe om fremtiden for social beskyttelse: I februar 2023 nedsatte EU en højniveaugruppe, der skulle evaluere fremtiden for social beskyttelse og velfærdsstaten i EU. Denne gruppe undersøgte virkningen af megatrends som demografiske ændringer, digitalisering og grøn omstilling på social beskyttelse og velfærdssystemer. Deres rapport fokuserer på strategiske anbefalinger til forbedring af disse systemer på nationalt plan og på EU-plan under hensyntagen til igangværende og nye udfordringer. Rapporten ser for sig en styrkelse af de sociale beskyttelsessystemer frem mod 2030 og understreger vigtigheden af at tilpasse sig den skiftende samfundsdynamik.

 

  1. Anbefalinger fra sociale tjenester: Sociale ydelser spiller en afgørende rolle i EU’s sociale beskyttelsessystemer, især når det gælder om at tackle udfordringer som en aldrende befolkning, konflikter som krisen i Ukraine og stigende leveomkostninger. Organisationer som Eurodiaconia og European Social Network har fremlagt fælles anbefalinger til Europa-Kommissionen og EU’s regeringer. Disse anbefalinger sigter mod at tackle sektorspecifikke udfordringer og forbedre servicekvaliteten baseret på reaktionerne på højniveaugruppens rapport om velfærdsstatens fremtid i EU. Fokus er på at forbedre kvaliteten af sociale ydelser som svar på skiftende sociale behov.

 

  1. Forpligtelser til dyrevelfærd: Velfærdssituationen omfatter også dyr i EU. I 2023 forpligtede Europa-Kommissionen sig til at revidere EU’s dyrevelfærdsregler. Denne forpligtelse stemmer overens med kravene fra de europæiske borgere, der opfordrede til at stoppe indespærring i bure og etablere minimumsstandarder for velfærd for opdrættede dyr. Kommissionen sigter mod at løse problemer som transport af levende dyr, slagtning og massedrab af daggamle hanekyllinger. Derudover er der et lovforslag om bæredygtige fødevaresystemer, der fokuserer på at ændre det ikke-bæredygtige fødevaresystem, der er forbundet med forskellige problemer som klimaforandringer, tab af biodiversitet og folkesundhedskriser. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.