europanaevnet_white.png

Estland

ENERGI

Fra 2023 vil Estlands energisituation være kendetegnet ved en stor afhængighed af olieskifer, som er landets vigtigste indenlandske energiressource. På trods af bestræbelserne på at diversificere sit energimix er Estland stadig afhængig af olieskifer til størstedelen af sin elproduktion og sit opvarmningsbehov.

Play Video

Den igangværende krig i Ukraine har potentiale til at påvirke Estlands energisituation i 2023.  Ukraine er et vigtigt transitland for russisk gas til Europa, og enhver afbrydelse af denne transit kan påvirke Estlands energiforsyning.

 

For at mindske disse risici har Estland arbejdet på at diversificere sine energikilder og øge energieffektiviteten. I 2023 sigter Estland mod at få 50 % af sin elektricitet produceret fra vedvarende energikilder med et langsigtet mål om at opnå 100 % vedvarende elektricitet i 2050. For at nå dette mål har regeringen gennemført forskellige politikker og foranstaltninger, herunder en støtteordning for vedvarende energi og opførelse af nye vindmølleparker.

 

Estland har et stort potentiale for vindenergi, især i kystområderne. I 2023 har landet flere vindmølleparker i drift, herunder vindmølleparkerne Paldiski og Virtsu, som har en samlet kapacitet på over 300 mega watt. Derudover er flere nye vindmølleparkprojekter i planlægnings- eller opførelsesfasen.

 

Selv om Estland har et mindre potentiale for solenergi end visse sydeuropæiske lande, er solenergi stadig stigende i popularitet. I 2023 er der flere solkraftværker i drift, herunder et 2 mega watt anlæg i Tartu og et 1,3 mega watt anlæg i Pärnu.

 

Derudover er Estland en del af EU’s energiunion, som har til formål at sikre sikker, økonomisk overkommelig og bæredygtig energi til alle EU-borgere

Estland er også en del af planen for sammenkobling af det baltiske energimarked (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP), som har til formål at forbedre energisikkerheden og fremme integrationen af energimarkederne i de baltiske lande med EU’s energimarkeder. Desuden er Estland aktivt ved at udvikle energisamarbejdet med sine nabolande, herunder Finland og Letland.

 

 Alt i alt står Estland stadig over for udfordringer med hensyn til energisikkerhed og overgang til vedvarende energi, men regeringens indsats og politikker tyder på, at den er fast besluttet på at opnå et mere bæredygtigt og diversificeret energimix i fremtiden.

 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.