ENERGI

COVID-19-pandemien havde en dybtgående indvirkning på energisektoren i EU. De foranstaltninger, der blev truffet for at begrænse spredningen af ​​virusset, resulterede i en betydelig nedgang i energiefterspørgslen, især for olie og gas. Dette førte til en midlertidig overskud og et skarpt fald i priserne. Men da økonomien kommer sig, forventes energiefterspørgslen at stige, især i transportsektoren. EU er derfor fokuseret på at fremskynde overgangen til vedvarende energikilder for at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og mindske virkningen af ​​ustabile energipriser. EU’s grønne aftale er en nøglepolitisk initiativ med sigte på at opnå kulstofneutralitet inden 2050, og den inkluderer betydelige investeringer i infrastruktur til vedvarende energi, forskning og udvikling samt energieffektivitetsforanstaltninger. Pandemien har også understreget betydningen af energisikkerhed og modstandsdygtighed, hvilket driver bestræbelserne på at diversificere energikilder og øge den indenlandske produktion af vedvarende energi. Samlet set har COVID-19-pandemien understreget behovet for et bæredygtigt, lavkulstof-energisystem i EU, der er modstandsdygtigt over for eksterne chok og i stand til at støtte økonomisk vækst og social velfærd.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.