europanaevnet_white.png
Denmark after Covid19

DANMARK

ØKONOMI

Fra 2023 forventes den danske økonomi at forblive stabil og fortsætte sin vækst. Landet har en veludviklet blandet økonomi, der er kendetegnet ved et moderne velfærdssystem, et fleksibelt arbejdsmarked og en højteknologisk landbrugssektor. Danmark er kendt for sine stærke økonomiske resultater og sin høje levestandard og er blevet rangeret som et af de lykkeligste lande i verden.

 

Danmark blev ligesom mange andre lande ramt af COVID 19 pandemien i 2020 og 2021. Landet har dog formået at klare den økonomiske storm bedre end de fleste andre.

Play Video

På trods af de igangværende globale økonomiske udfordringer forventes den danske økonomi at vokse i et moderat tempo i 2023. Ifølge Verdensbanken forventes Danmarks BNP at vokse med 2,5 % i 2023. Inflationen forventes at forblive stabil på omkring 2 %, og arbejdsløsheden forventes at forblive lav på omkring 4 %.

 

Den danske regering har længe været engageret i at fremme bæredygtig økonomisk vækst og skabe et gunstigt erhvervsklima. Med henblik herpå tilbyder Danmark en række incitamenter og politikker for at tiltrække udenlandske investorer og støtte væksten i de indenlandske industrier. Disse omfatter et velfungerende retssystem, en kvalificeret arbejdsstyrke og et stærkt fokus på forskning og udvikling.

 

En af de faktorer, der bidrager til Danmarks økonomiske modstandsdygtighed, er det stærke fokus på grøn energi og bæredygtighed. Danmark har investeret massivt i vedvarende energikilder som f.eks. vindkraft og har sat sig som mål at blive C O 2 neutral i 2050. Dette fokus på bæredygtighed har været med til at skabe nye industrier og arbejdspladser i Danmark og har positioneret landet godt til at drage fordel af det globale skift til vedvarende energi.

 

 Samlet set har COVID 19 pandemien haft en indvirkning på Danmarks økonomi, men landets stærke velfærdssystem, diversificerede økonomi og fokus på bæredygtighed har hjulpet landet til at komme sig hurtigere end mange andre lande.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.