europanaevnet_white.png

CYPERN

ENERGI

Fra 2023 er energisituationen i Republikken Cypern hovedsagelig afhængig af importerede fossile brændstoffer. Landet gør dog en indsats for at diversificere sit energimix og øge brugen af vedvarende energikilder.

Play Video

 Cypern har betydelige naturgasreserver til havs, og der er i de seneste år gjort en indsats for at udvikle disse ressourcer til indenlandsk forbrug og eksport. I 2023 forventes landet at fortsætte med at udforske og udvikle sine offshore gasreserver for at mindske sin afhængighed af importerede fossile brændstoffer.

 

 Desuden blev det østlige Middelhavsgasforum (EMGF) oprettet i 2020 med Cypern, Egypten, Grækenland, Israel, Italien, Jordan og Den Palæstinensiske Myndighed som stiftende medlemmer. Forummet har til formål at fremme det regionale samarbejde om naturgasressourcer og infrastruktur, hvilket kan have positive virkninger for Cyperns energisituation på lang sigt.

 

 Cyperns regering har sat sig som mål at opnå en andel på 22,5 % vedvarende energi i landets endelige energiforbrug inden 2030. For at nå dette mål har regeringen gennemført en række politikker til støtte for væksten i vedvarende energi, herunder feed-in-tariffer og nettomålerordninger for husholdninger og virksomheder, der producerer deres egen elektricitet fra vedvarende energikilder. Regeringen fremmer også udviklingen af store sol- og vindprojekter med planer om at iværksætte udbud for 300 mega watt ny solkapacitet og 100 mega watt ny vindkapacitet inden udgangen af 2023.

 

 Cypern er også ved at undersøge potentialet i forbindelse med offshorevindkraft og har planer om at iværksætte udbud for op til 700 mega watt offshorevindkapacitet inden 2025. Landet har gunstige betingelser for havvind, herunder stærke vinde og lavt vand.

 

 Det er værd at bemærke, at den igangværende konflikt i Ukraine, som tidligere har afbrudt gasleverancerne til Europa, kan have indirekte virkninger på Cyperns energisituation gennem sin indvirkning på energipriserne og forsyningssikkerheden i regionen.

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.