europanaevnet_white.png
Bulgaria after Covid19

BULGARIEN

ØKONOMI

Det reale BNP forventes at stige med 1,4 % i 2023 og med 2,5 % i 2024. Den økonomiske udvikling forventes i høj grad at afhænge af samspillet mellem løn- og prisudviklingen. De kortsigtede indikatorer og inflationstal tyder på, at inflationen kun vil falde gradvist i løbet af prognoseperioden, da inflationen i tjenesteydelsespriserne vil vare ved. På baggrund af et stramt arbejdsmarked forventes lønningerne fortsat at stige kraftigt og at støtte husholdningernes forbrug. Den hurtige eksportvækst i 2022 blev understøttet af muligheden for at imødekomme forsyningsmangel på fødevarer, metal og andre materialeprodukter, som blandt andet skyldes Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Eksportvæksten forventes at aftage betydeligt i 2023, da faktorerne for yderligere stigninger i eksportmarkedsandelen stort set var udtømt i 2022. I 2024 forventes eksporten at vokse i takt med den eksterne efterspørgsel. Øget absorption af EU-midler, navnlig fra RRF, forventes at støtte de samlede investeringer i både 2023 og 2024. Potentielle forsinkelser i gennemførelsen af RRP udgør en nedadgående risiko for investeringsvæksten.  

Play Video

Den gennemsnitlige HICP-inflation nåede op på 13 % på årsbasis i 2022 med et stærkt bidrag fra energi- og fødevareprisinflationen. Dynamikken i priserne på tjenesteydelser blev drevet af transport- og restaurationsydelser, der er afhængige af energi og/eller fødevarer som direkte input. Mod slutningen af året spredte inflationen sig også til andre tjenesteydelser i overensstemmelse med stigende enhedslønomkostninger. Samlet set forventes HICP-inflationen at falde fra 13 % i 2022 til 7,8 % i 2023 på grund af lavere energipriser. I 2024 forventes den samlede inflation at falde yderligere til 4 %, efterhånden som dynamikken i fødevarepriserne aftager. Prisinflationen for tjenesteydelser forventes at fortsætte i hele prognoseperioden.  

 

 Det er værd at bemærke, at den igangværende energikrise og de handelssanktioner, der følger af Ruslands invasion af Ukraine, forventes at få en uforholdsmæssig stor indvirkning på Bulgarien.  

 

 Før krigen var Bulgarien i høj grad afhængig af russisk gasimport, og landet vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af energikrisen og handelssanktionerne. . Økonomien klarede sig stærkt i 2022 med en vækst på skønsmæssigt 3,7 % på årsbasis. Den økonomiske aktivitet vil aftage i 2023-27, blandt andet på grund af faldet i befolkningen og mindre ledig kapacitet på arbejdsmarkedet.  

 

 Ifølge 2023 – indekset for økonomisk frihed er Bulgariens score for økonomisk frihed 69,3, hvilket placerer landet som den 32. frieste økonomi i verden . Scoren er dog faldet med 1,7 point i forhold til indekset fra året før. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 3. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Fredag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Fredag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Fredag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Fredag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.