europanaevnet_white.png
Belgium after Covid19

Belgien

VELFÆRD

COVID 19 pandemien har haft en betydelig indvirkning på den belgiske befolknings velfærd. Ifølge en rapport fra det føderale planlægningsbureau har pandemien haft en negativ indvirkning på hele befolkningens mentale sundhed, og selv om der er sket en vis forbedring, er der stadig behov for særlig opmærksomhed. 

Play Video

Pandemien har understreget vigtigheden af velfærdsstatens betydning for at støtte enkeltpersoner og familier i krisetider. Ifølge en artikel fra World Economic Forum fra 2020 skabte COVID 19 en ny konsensus om velfærdsstaten, idet vælgerne krævede mere generøse sociale forsikringsydelser fra de politiske partier.   

 I Belgien har regeringen gennemført forskellige foranstaltninger for at støtte enkeltpersoner og virksomheder under pandemien, herunder øgede sociale ydelser. Krisens følgevirkninger forstærker imidlertid også velkendte risici og skaber nye risici, som det fremgår af en rapport fra World Economic Forum.   

  

Belgien har et socialsikringssystem, der finansieres gennem sociale bidrag, som arbejdsgiverne betaler på vegne af deres ansatte .Disse rettigheder omfatter bl.a. familieydelser, pensioner, refusion af lægeudgifter og ydelser ved arbejdsudygtighed.  

 

 Desuden kan arbejdstagere i Belgien være berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis de mister deres arbejde. For at være berettiget skal du have arbejdet enten 321 dage inden for de sidste 21 måneder eller 624 dage inden for de sidste 42 måneder, afhængigt af din alder. 

 

 Landets økonomiske vækst forventes imidlertid at falde betydeligt fra 2,9 % i 2022 til 0,5 % i 2023 som følge af høj inflation og øget usikkerhed . På trods heraf steg de sociale ydelser i Belgien i januar 2023. F.eks. vil arbejdssøgningsstøtten for personer under 25 år blive forhøjet med 12 EUR om ugen.   

 

 Den sociale bistand i Belgien forvaltes af det offentlige socialcenter (CPAS/OMCW), der findes i hver kommune. Denne bistand sikrer alle en minimumsindkomst, som gør det muligt at integrere dem i samfundet. CPAS/OMCW sørger også for garanterede indkomster til familier, ældre og handicappede. 

 

 Hvad angår dyrevelfærd, er den belgiske lovgivning blandt de bedste i Europa, og kødindustrien er en af de mest regulerede i verden. Internationale undersøgelser viser, at kun Skandinavien og Schweiz gør det bedre end Belgien, mens de sydlige lande scorer dårligere. 

Online debatter

Som en del af vores projekt er vi glade for at kunne annoncere tre runder af live online debatmøder. Disse begivenheder giver deltagerne mulighed for at engagere sig i livlige og informerede debatter om hver af de fire emner, hvor man trækker på indsigter præsenteret i vores forelæsninger samt deres egen baggrundsviden. Vi inviterer dig til at deltage og bidrage med din stemme til disse vigtige diskussioner.

 

Tilmeld dig nu for at reservere din plads og deltage i denne dynamiske udveksling af ideer.

Sikkerhed

Tirsdag 5. september kl. 17.00 

Onsdag 4. oktober kl. 19.00

Torsdag 2. november kl. 17.00

Energi

Tirsdag 12. september kl. 17.00 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Torsdag 9. november kl. 17.00

Økonomi

Tirsdag 19. september kl. 17.00 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00

Torsdag 16. november kl. 17.00

Velfærd

Tirsdag 26. september kl. 17.00 

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 23. november kl. 17.00

©2023.FORENINGEN DANSK SOCIALARBEJDE. Alle rettigheder forbeholdes.